อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   5 เม.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   2 เม.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)   26 มี.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมด้วย ช่วยกัน \"เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์จัดการขยะ\"   21 ม.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561   26 พ.ย. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลระบำ ประจำปี พ.ศ. 2561   16 พ.ย. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    5 พ.ย. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลระบำ   27 ก.ย. 2561 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561   16 ก.ค. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 พ.ค. 2561 91
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31