อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ เขื่อนทัพเสลา ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒   21 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562   10 พ.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   5 เม.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   2 เม.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)   26 มี.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมด้วย ช่วยกัน \"เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์จัดการขยะ\"   21 ม.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561   26 พ.ย. 2561 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลระบำ ประจำปี พ.ศ. 2561   16 พ.ย. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    5 พ.ย. 2561 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลระบำ   27 ก.ย. 2561 57
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31