อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (วันกตัญญูผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง/เจ้าหน้าที่, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระบำทั้ง 2 แห่ง โรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 5 โรงเรียน และประชาชนชาวตำบลระบำ ร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (วันกตัญญูผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
โดยท่านส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี /นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี ไทยเศรษฐ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ท่านส.จ.ดนุพล นุ้ยปรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อำเภอลานสัก,  , ท่านอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก,  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และผู้มีพระคุณ สำนึกในคุณค่าของผู้สูงอายุ อันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น สืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 11.11 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย