อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเพ็ยไพฑูรย์ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 16.10 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 98 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย