อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
อบต.ระบำ ขอเชิญชวนร่วมด้วยช่วยกัน ลดปริมาณขยะ
 
มารู้จักขยะกันเถอะ
การจัดการขยะมูลฝอยในบ้าน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ร่วมด้วย ช่วยกัน \"เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์จัดการขยะ\"  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ขอรณรงค์ลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง เพื่อสร้างจิตสำนึก และสิ่งแวดล้อมที่ดีของตำบลระบำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10.17 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 42 ท่าน