อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านไผ่เพชรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ท่านปลัดฯ สายบัว เกิดดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ได้มอบหมายให้ ผอ.อดุลย์ สุพรรณคำ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านไผ่เพชรงาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10.08 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 82 ท่าน