อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมร่วมใจทอดผ้าป่าขยะ  
 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก เป็นประธานพิธี ร่วมใจทอดผ้าป่าขยะ ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก ตามแผนรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักษ์ในสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ด้วยการคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ต่างร่วมกันจัดขบวนต้นผ้าป่าขยะอย่างสวยงาม ส่วนเงินที่ได้จากการจำหน่ายขยะนั้นได้มอบให้กับท้องถิ่นอำเภอลานสักเพื่อบริหารจัดการคัดแยกขยะต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 09.47 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 86 ท่าน