อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561  
กำหนดการ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ มีกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยีงชีพผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นี้
ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 14.31 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 61 ท่าน