อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมด้วย ช่วยกัน \"เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์จัดการขยะ\"   21 ม.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561   26 พ.ย. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลระบำ ประจำปี พ.ศ. 2561   16 พ.ย. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    5 พ.ย. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลระบำ   27 ก.ย. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561   16 ก.ค. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 พ.ค. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   8 พ.ค. 2561 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3 พ.ค. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตราย ตาม“โครงการจังหวัดสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ(การรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยหมู่บ้าน)”    30 เม.ย. 2561 34
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30