อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบ้านท่ามะนาว-เพชรเจริญ ช่วงกม.ที่5+650-7+070 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00เมตร หนา0.04 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 8บ้านหาดทรายงาม บริเวณสามแยกทางหลวง3438-ถนนชลประทาน ช่วงกม.ที่1+050-1+750 กว้าง 6 เมตร หนา0.04 เมตร ยาว 500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.41-003 สายบ้านท่ามะนาว-บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว ตำบลระบำ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.41-004 สายบ้านเขาหินเทิน-บ้านอ่างห้วยดง หมู่ที่ 16 บ้านเขาหินเทิน ตำบลระบำ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.41-004 สายบ้านเขาหินเทิน-บ้านอ่างห้วยดง หมู่ที่ 16 บ้านเขาหินเทิน ตำบลระบำ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.41-003 สายบ้านท่ามะนาว-บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว ตำบลระบำ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบ้านท่ามะนาว-เพชรเจริญ ช่วงกม.ที่5+650-7+070 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00เมตร หนา0.04 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.พ. 2562 ]จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลระบำ บริเวณ ม.8,ม.9,ม.10,ม.14,ม.17,ม.19 ตำบลระบำ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.41-004 สายบ้านเขาหินเทิน-บ้านอ่างห้วยดง หมู่ที่ 16 บ้านเขาหินเทิน ตำบลระบำ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.41-003 สายบ้านท่ามะนาว-บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว ตำบลระบำ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4